O projekcie KOBIETY W BIZNESIE

26 marca 2017

Projekt pt. „KOBIETY W BIZNESIE” realizowany jest w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej przez Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost samozatrudnienia wśród 90 kobiet pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia, będących mieszkankami województwa opolskiego – obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, tj. gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice do 30.09.2018r.

 

EFEKTY:

Planowane efekty realizacji projektu:

 • utworzenie 72 mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety na terenie województwa opolskiego
 • 72 kobiet pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 90 kobiet będzie brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 90 kobiet będzie uczestniczyć w szkoleniach i doradztwie na temat zakładania
  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • 72 kobiet nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

WSPARCIE W PROJEKCIE:

 • Bezzwrotna jednorazowa dotacja na założenie firmy w wysokości do 23 400 zł
 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości nie wyższej niż 1 000 zł miesięcznie wypłacana przez okres od 6 do 12 miesięcy oraz profesjonalne doradztwo
  w zakresie prowadzonej działalności

 

OKRES REALIZACJI

 

Realizacja projektu: 01.01.2017 – 30.09.2018

 

Całkowita wartość projektu:  3 137 518,50 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 097 277,81 zł