Etap szkoleniowo doradczy

28 marca 2017

Uczestniczki projektu mogą liczyć na kompleksowe wsparcie przygotowujące je do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Cykl szkoleń obejmował będzie następujące moduły tematyczne:

  1. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 62h, w tym:
  • Innowacje w zarządzaniu współczesną firmą – 12 godz. (m.in. rodzaje i rola innowacji,
    co to jest szansa, jak ją wykorzystać)
  • Kobieca i męska strona biznesu – 8 godz. (m.in. czy biznes ma płeć; stereotypy i bariery kobiet; błędy kobiet w biznesie; jak rozmawiać z kontrahentem mężczyzną i kobietą, by nas usłyszano)
  • Przedsiębiorczość – 32 godz. (uruchomienie działalności gospodarczej: aspekty prawne – forma organizacyjna, zatrudnianie pracowników; aspekty ekonomiczne – podatki, wybór formy opodatkowania; rozliczenia publiczno-prawne; zakładanie działalności gospodarczej – zajęcia warsztatowe: wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych; księgowość firmy: wystawianie faktur VAT, rachunków, prowadzenie ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej, wypełnianie przelewów do ZUS i urzędów skarbowych)
  • Biznesplan – 10 godz. (m.in. zasady tworzenia biznesplanu, elementy składowe biznesplanu, ćwiczenia praktyczne)

 

  1. BUSINESS SPEED DATING – 3-godzinne spotkanie wszystkich uczestniczek.
    Cykl krótkich 3 – 4 minutowych rozmów pomiędzy uczestniczkami projektu.

 

III. Indywidualne doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanu i dokumentacji – pomoc
w przygotowaniu wniosków, biznesplanów, załączników do biznesplanu – 4h zegarowe/ osoba

 

30 Uczestniczek Projektu może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia do kwoty biletu najtańszym środkiem publicznym (zamieszkanie do 49km od miejsca szkolenia).

 

24 Uczestniczki Projektu mogą otrzymać zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (opieka nad dzieckiem do lat 6 oraz dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18).

Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dotyczy okresu tworzenia wniosków o przyznanie dotacji (wraz z biznesplanem) oraz na okres zakładania działalności gospodarczej  (nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące).