Wsparcie przedsiębiorczości osób
po 50 roku życia z woj. opolskiego, zamieszkujących obszary wiejskie
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

KOBIETY W BIZNESIE

Łam barierę-buduj karierę!